پسر معتاد که با انگیزه سرقت دختر تنهایی را به صورت هولناکی به قتل رسانده بود، هشت ماه پس از ارتکاب جنایت دستگیر شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه ۲۴ اسفند سال گذشته وقوع یک فقره قتل در خیابان پروین – خیابان گودرزی به کلانتری ۱۴۴ جوادیه تهرانپارس اعلام شد .