درباره میوه خرما در این مطلب از ابرتازه ها دانستنی هایی درباره میوه خرما را آماده نموده ایم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. کاشت درخت خرما ٬ میوه خرما خرما بمب انرژى در ایران خرما از دوران باستان در رژیم غذایى انسان وجود داشته است. زمان پى بردن انسان به خواص خرما