جنجالی‌ترین رسوایی‌های اخلاقی تاریخ هالیوود / عکس زندگی ستاره‌های هالیوود، همواره با حواشی بسیاری همراه بوده که «رسوایی اخلاقی» برخی از این ستاره‌ها، یکی از این حواشی است. رسوایی اخلاقی در سینمای هالیوود مورد جدیدی نیست، آنچنان‌که از بدو پیدایش این صنعت سینمایی وجود داشته و تاکنون نیز ادامه یافته که هیچ‌کدام از این موارد