آشنایی با احکام نذر کردن در این مطلب از ابرتازه ها احکام نذر کردن را توضیح داده ایم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. نذر و عهد ٬ احکام نذر کردن ارکان نذر سه چیز است؛ ۱. ناذر (نذر کننده)، ۲. صیغه نذر، ۳. متعلق نذر (ملتزم به). یعنی برای این‌که نذری منعقد