انزال خشک مردان در برخی موارد ممکن است مردان در رابطه جنسی انزال داشته باشند ولی مایع منی از آن ها بیرون نیاید. ارگاسم خشک (انزال خشک ) حالتی است که در آن مرد به اوج لذت جنسی میرسد اما انزالی رخ نمیدهد نکاتی درمورد انزال خشک مردان و عدم خروج مایع منی  این مشکل