راههای جلوگیری از بوجود آمدن جای جوش در این مطلب از ابرتازه ها راههای جلوگیری از بوجود آمدن جای جوش را توضیح داده ایم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. جای جوش ٬ جلوگیری از بوجود آمدن جای جوش ازبین بردن جای جوش کمی سخت تراست، تا ازبین بردن خود جوش است.