سیسل چاو میلیاردر معروف هنگ کنگ ، ۱۳۰ میلیون دلار برای مردی که با دخترش ازدواج کند ، در نظر گرفته است. به گزارش روزنامه “ساوث چین مورنیگ پوست” در سال ۲۰۱۲ مبلغ ۶۵ میلیون دلار برای کسی که ازدواج با دخترش “جیجی” را بپذیرد تعیین کرده بود. وی مبلغ سال گذشته را دو برابر