برگزاری مراسم عروسی رامبد جوان در یونان رامبد جوان یکی از بازیگران قدیمی تلویزیون به حساب می آید که در چند سال اخیر توانسته است شهرت زیادی را بدست بیاورد به خصوص این هنرمند جوان با ساخت برنامه خندوانه توانست از موفقیت زیادی برخوردار شود. رامبد جوان چندی است که درحال تدارک برای برگزاری مراسم