ازدواج موفق عشق ازدواج موفق عشق
شاد زیستن لازمه زندگی مشترک در این مطلب از ابرتازه ها درباره شاد زیستن در زندگی مشترک توضیحاتی را بیان نموده ایم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. یکی از مهم ترین ویژگی زوج های موفق در زندگی مشترک، شاد بودن است‎ خوشحال کردن همسر برای داشتن زندگی شاد از نشانه های یک
چگونه یک زوج موفق شویم؟ زوج های موفق در مسایل و مشکلاتی که پیش می آید با همدیگر همدلی داشته و آن را به صور مختلف ابراز می دارند. همین احساس همدلی به جرأت و شهامت آنان جهت مقابله با سختیها افزوده و نیروی روانیشان را افزایش می دهد.   زوجهای موفق از دروغ گفتن