حکم ازدواج موقت ۹۹ ساله در این مطلب از ابرتازه ها درباره حکم ازدواج موقت ۹۹ ساله توضیحاتی بیان نموده ایم. برای بالا بردن دانش خود در این زمینه با ما همراه باشید. ازدواج موقت صیغه ٬ ازدواج موقت ۹۹ ساله سوال: آیا ازدواج موقت به مدت ۹۹ ساله، صحیح است و موقت محسوب می شود؟ امام