ازدواج پایدار ازدواج پایدار
نکات و راز های ازدواج سالم و موفق همه دوست دارند ازدواج موفقیت آمیزی داشته باشند اما آمارهای بالای طلاق نشان می دهد که خیلی ها به این آرزویشان نمی رسند.     بنا نهادن خانواده شاد، سالم و موفق سه شرط دارد: ۱- انتخاب مناسب همسر ۲- آموزش مداوم ۳- مشورت گرفتن هنگام ضرورت.
شرط های اصلی قبل از ازدواج
توصیه هایی برای دوران بعد از ازدواج قوانین ازدواج ، ازدواج پایدار ، ازدواج موفق ، دوران بعداز ازدواج ، ازدواج مناسب ، زن و شوهر