ازرقی هروی ازرقی هروی
شعر زیبا و دلنشین نیمه عمر اثر ازرقی هروی شعر نیمه عمر ازرقی هروی زندگینامه ازرقی هروی ؛ شرف‌الزمان ابوالمحاسن زین‌الدین ابوبکر جعفر بن اسمعیل وراق هِرَوی متخلص به اَزرَقی شاعر ایرانی نیمهٔ دوم قرن پنجم هجری (متوفی به حدود ۴۶۵ هجری قمری) است که در دربار سلجوقیان در زادگاه خود هرات به‌سر می‌برد و
شعر در قناعت و توفیق دین و مذهب راست اثر ازرقی هروی زندگینامه ازرقی هروی, قصاید ازرقی هروی, در قناعت و توفیق زندگینامه ازرقی هروی ؛ شرف‌الزمان ابوالمحاسن زین‌الدین ابوبکر جعفر بن اسمعیل وراق هِرَوی متخلص به اَزرَقی شاعر ایرانی نیمهٔ دوم قرن پنجم هجری (متوفی به حدود ۴۶۵ هجری قمری) است که در دربار