آشنایی با سن گندم و روش از بین بردن آن در این مطلب از ابرتازه ها نکاتی درباره سن گندم و روش از بین بردن آن ارائه داده ایم. با ما همراه باشید و از این مطلب استفاده نمایید. پیشگیری و کنترل سن گندم ٬ سن گندم نام علمی: Eurygaster integriceps سن غلات از مهمترین آفات