تصاویر زیر مربوط به سرنگون کردن خودروی پلیس از بالای یک پل توسط معترضان مصری است که  منجر به مصدوم شدن چند تن از نیروهای پلیس شد.