فرشتگان و شیاطین, نام فرشتگان خدا, فرشتگان و قوه عقل فرشتگان و شیاطین, فرشتگان و قوه عقل در این مطلب از ابرتازه ها درباره فرشتگان و قوه عقل توضیحاتی را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. عقل دارای معانی متعددی است و استناد بیشتر این معانی به ملائکه صحیح است؛