با ثبت نام هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم نامزدهایی که پیش از این گفته بودند احتمالا انصراف خواهند داد مواضع صریح و ضد و نقیضی گرفتند. در جدول زیر آخرین مواضع نامزدهای ریاست جمهوری یازدهم درباره ماندن و یا انصراف آمده است: ادامه مطلب…