به گزارش ابرتازه ها به نقل از جهان، هفته‌نامه اصلاح طلب آسمان بر روی جلد این هفته خود با عنوان “فهرست قطعی کابینه در آسمان” به معرفی برخی از اعضای قطعی کابینه پرداخت، این اسامی را در ادامه مشاهده می‌کنید: معاون اول: جهانگیری شورای امنیت: فروزنده سازمان برنامه: نیلی دادگستری: امیری ورزش: سلطانی فر بهداشت: