لنگر عشق زدم بر دل طوفانی تو تکیه گاهم شده است ساحل بارانی تو در گلستان وجودم گل زیبای منی نازنینم چه بگویم که تو در قلب منی   . . . الهی خستگی هات دور دور شه/چشای دشمنات کور کور شه الهی هر چی از دنیا می خوای/به یه چشم به هم زدن