تشکر شجریان از مردم آخرین سخنران این مراسم محمدرضا شجریان بود. استاد آواز ایران از حاضران در این مراسم تشکر کرد که قدر هنرمندان خود را می‌دانند و با مهر نهال وجود آن‌ها را آبیاری می‌کنند. او سابقه ۴۵ ساله رفاقتش با همایون خرم را یادآور شد و گفت که ما با هم دوست