فرمانده داعش و همسرش در استانبول دستگیر شدند + عکس هایلیس بایانجوک یکی از فرماندهان ارشد داعش که با نام مستعار ابوحنظله شناخته می شود صبح روز جمعه در عملیات ضد داعش پلیس ترکیه در استانبول به همراه همسرش دستگیر شده است. داعش , فرمانده داعش, عکس همسر فرمانده داعش, دستگیری فرمانده داعشی و زنش