آگهی استخدام مرکز جمع آوری پلاسمای خونی در اسلامشهر مرکز جمع آوری پلاسمای خونی در اسلامشهر دعوت به همکاری مینماید. تعدادی پرستار و بهداشت کار لیسانس میکروبیولوژی پزشک عمومی با سابقه در انتقال خون   ایمیل: job.plasma@yahoo.com مهلت تماس : ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ آگهی استخدام گروه صنعتی پلیمر بوشهر آگهی استخدام «گروه صنعتی پلیمر بوشهر»