آگهی استخدام شهرداری سال ۹۲ شرایط استخدام به شرح زیر می باشد: شرایط عمومی داوطلبان استخدام : – تدین به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی. – تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران. –  اعتقاد به مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران. –  داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه