آگهی استخدام مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی آیت ا… طالقانی آگهی استخدام مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی آیت ا… طالقانی در نظر دارد تعداد محدودی کارشناس پرستاری و بهیاری به صورت قراردادی استخدام نماید. متقاضیان می توانند جهت مصاحبه همه روزه تا پایان فروردین ۹۲ به واحد کارگزینی واقع در ولنجک- خیابان شهید اعرابی- جنب