خیلی از افراد در سراسر جهان عادت دارند که بلافاصله بعد از غذا خوردن (ناهار یا شام) دراز کشیده و مشغول تماشای تلویزیون شوند. اما این عادتی ناسالم محسوب می شود و می تواند سلامت ما را تحت تاثیر قرار دهد. بی تحرکی و لم دادن پس از صرف غذا تنها عادت بدی نیست که