کوروش باقری پس از کسب عنوان سومی جهان توسط تیم وزنه برداری ایران از سمت خود استعفا داد. باقری در این باره گفت: «خدا را شکر تیم نتیجه تیمی خوبی کسب کرد اما من از برخی بچه ها رضایت ندارم و انتظار داشتم بهتر از این کار کنند.» وی افزود: «از اینکه بچه ها در