نکاتی برای استفاده از کرم پودرها نکاتی برای استفاده از کرم پودرها را برایتان می گوییم که خیلی مهم هستند.پایه و زیرسازی خوب، جزو اصلی هر آرایش است. در واقع این قسمت از آرایش همانند بوم نقاشی است که امکان به وجود آوردن بقیه کار را فراهم ‌می‌سازد. فون زیرسازی، بلافاصله باعث بهبود ظاهر پوست