تصاویر تفریح ملی پوشان ایتالیا در سواحل ریودژانیرو بازیکنان تیم ملی ایتالیا پس از برد شیرین مقابل تیم ملی مکزیک در چارچوب جام کنفدراسیون ها به سواحل زیبای شهر ریودژانیرو رفتند تا تنی به آب بزنند…..   اما شنا در آب های سواحل ریودژانیرو تنها سرگرمی ملی پوشان ایتالیایی نبود.فوتبالیست های مشهور دنیا در ساحل