باران کوثری هنرمند و بازیگر سینما در میان استقبال کنندگان از دکتر روحانی در بازگشت از سفر نیویورک. عکس باران کوثری در استقبال از روحانی