چهار برد متوالی استقلال ، دربی ۸۵ ، بهترین برد استقلال ، تاریخ بازی استقلال و پرسپولیس ۹۶-۹۷ ، آمار بازی امروز استقلال و پرسپولیس ، ساعت بازی استقلال و پرسپولیس ، آخرین برد استقلال مقابل پرسپولیس چه سالی بود ، آمار بازی استقلال و پرسپولیس دربی ۸۱ ساعت بازی استقلال و پرسپولیس دربی ۸۵ آبان