تدفین در آیین زرتشتی آیین زرتشت، استودان سنگی، استودانهای سنگی کازرون در این مطلب از ابرتازه ها درباره تدفین در آیین زرتشتی توضیحاتی را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. تدفین در ایران باستان، تدفین در آیین زرتشتی در دوره ساسانیان با رسمی شدن آیین زرتشت به عنوان دین رسمی