به گزارش بانکی دات آی آر، آقای استیکلی در واقع کسی است که ما آن را به عنوان “تستر نفوذی” می شناسیم و او را در دنیای کامپیوتر برای تشخیص امنیت کامپیوترها استخدام می کنند. حتی می توان گفت امنیت بیشتر کامپیوترهای ما در حال حاضر به خاطر وجود اوست. بانک ها، دولت ها و