آشنایی با زندگینامه ملاصدرا در این مطلب از ابرتازه ها زندگینامه ملاصدرا را ارائه داده ایم. با ما همراه باشید و از این مطلب بهره ببرید. زندگینامه ملاصدرا ٬ سخنان ملاصدرا صدرالدین محمد بن ابراهیم قوام شیرازی معروف به مُلاصَدرا و صدرالمتألّهین (۹۸۰ ـ ۱۰۴۵ ق: ۹۵۱ ـ ۱۰۱۴ ش) در زمان حیات ملاصدرا, شیراز دارای حکومت مستقلی