دانشمندان اسلوونی در حال کار بر روی راه حل جدیدی برای پاک کردن نفت نشت شده در دریاها هستند. آنها بر روی یک ماده جاذب در بندر کوپر آزمایش می کنند. این ماده موثر که قادر به جذب ۶۶ درصد نفت است، برای محیط زیست کاملا بدون ضرر است. به گزارش سرویس بین الملل انتخاب