در این مطلب عکس هایی از فریها با نام واقعی لیلا هازل کایا (Leyla Hazal Kaya ) بازیگر سریال اسمش را فریها گذاشتم (Adını Feriha Koydum) را برایتان فراهم آورده ایم. هازل کایا در سریال عشق ممنوع ، بازیگری در نقش نهال را بر عهده داشت. عکس های فریها بازیگر سریال اسمش را فریها گذاشتم اختصاصی مجله