اس ام اس تسلیت اربعین حسینی ۹۳ پیامک اربعین حسینی,اس ام اس تسلیت اربعین,اسمس تسلیت اربعین حسینی غرق تلاطم شده بحر محیط یک سره درد است بساط بَسیط شد چهلم روز عزای حسین جان جهان باد فدای حسین اربعین حسینی تسلیت باد . . پیامک اربعیــن حسینی بنازم آنکه دایم گفتگوی کربلا دارد دلی چون