توصیه هایی برای رشد سریع موها اگر مایلید موهای بلند داشته باشیم، باید مرتب موهایتان رااصلاح کنید