اسیدپاشی بر صورت عشق دوم همسر در دهدشت + عکس اسیدپاشی در دهدشت ، اسیدپاشی در پارک ، ماجرای اسید پاشی ، اسید پاشی بر صورت عشق دوم ، عکس بعد از اسیدپاشی . فریاد «سوختم، ســـوختم» وقـــتی به گوش عابران در پارک مرکزی شهرستان دهدشت رسید که دیگر کار از کار گذشته بود. بطری