داماد وقتی خواست سوار ماشین گل‌زده شود از سوی جوان کینه‌جو هدف حمله اسیدپاشی قرار گرفت. به گزارش وطن امروز، چند ساعتی بیشتر به جشن نمانده بود که نقشه مرد ناشناسی برای برگزار نشدن جشن همه را غرق سکوت و نگرانی کرد. مرد ناشناس که صورت خود را پوشانده بود با موتوسیکلتش برابر ماشین گل‌زده