آری ما را بر عظمت و شناسایی شب قدر راهی نیست تنها می توان درزیر باران رحمتش ایستاد تا برما ببارد و جانهایمان را از آب زلال خود شست وشو دهد و پاک سازد . . . ******اس ام اس برای شب قدر****** و کنون وقت دعاست وقت شکر از کرم و لطف خداست وقت