نوشته درباره شکست عشقی خوردن ، اس ام اس عاشقانه برای دلهای شکسته شده کاش هرگز ندیده بودمت لعنت بر چشمی که بی موقع باز شود ! . . یادمان باشد با هم بودن دلیلی برای با هم ماندن نیست رسیدن رفتن میخواهد اما آخر همه رفتن ها رسیدن نیست یادمان باشد رفتنی میرود چه