اس ام اس تبریک مبعث پیامبر اس ام اس تبریک مبعث پیامبر
اس ام اس تبریک مبعث پیامبر اکرم (ص) تبریک مبعث پیامبر ، بعثت پیامبر اکرم .
متن تبریک مبعث پیامبر اکرم (ص) اس ام اس برای تبریک مبعث پیامبر ای سینه ی مجروح ما مجروح طول غیبتت در بعث جدت همه چشم انتظار بعثتت خورشید مکه کی رسد صبح طلوع نهضتت بت های عالم بشکند با دست عزم و همتت عید مبعث مبارک ◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊ اس ام اس تبریک مبعث پیامبر ◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊