اس ام اس کریسمس ۲۰۱۶ و متن تبریک کریسمس اس ام اس کریسمس ۲۰۱۶ , متن تبریک کریسمس . دوباره ستاره بالای درخت دوباره درخت کاج تزیین شده با کلی هدیه که زیرش نشسته و هوای سردی که همه جا میپیچه و برفی که همه جا نقش بسته و ادم برفی که روی برفا نشسته