اس ام اس تیکه دار و مفهومی خفن آذر ۹۳ اس ام اس عاشقانه آذر ۹۳ . عاقبت به این نتیجه میرسیم که حضورِ بعضی‌ انسانها در زندگی ما آنقدر پوچ و بی‌ معنا بوده که جای خالی‌ آنها را فقط همین نبودنشان پر میکند ! اس ام اس تیکه دار . بیشتر از آنچه