اس ام اس و متن درمورد قیام خونین پانزده خرداد ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ ,اس ام اس ۱۵ خرداد, اس ام اس خرداد, پانزده خرداد, قیام خونین پانزده خرداد, متن قیام پانزده خرداد  پانزده خرداد در عین حالی که مصیبت بود لکن مبارک بود برای ملت که منتهی شد به یک امر بزرگی و آن استقلال