زنه اومد تو کوچه هندونه به شرط چاقو بخره از وانتی یارو چاقو زده به هندونه میگه خوبه ؟ گفته خوبه ، از همین یه سالمشو بدین ! اس ام اس و جوک خنده دار دی ماه ۹۲ شما هم برای تخمین سردی یا گرمی چایی ای که برای مهمون میبرید انگشت میزنید توش ؟