اس ام اس و جملات کل کل رفاقت و تریپ لاتی بامزه استاتوس و جمله های فانتزی کل کل رفاقت و تریپ لاتی … آقا ما ساقه طلایی ؛ شما رولت خامه ای 😀 . . آقا ما ۲۴۰×۳۲۰ شما Full HD 😀 . . آقا ما غلام ؛ شما پدرام 😀 . . آقا