اس ام اس های جدید دپرس بودن اس ام اس دپرس, اس ام اس دپرس جدید, جدیدترین پیامک های دپرس بودن, متن های خفن دپرس, اس ام اس های سنگین دپرسی خیال با تو بودن را به هر که گفتم جوابــم کرد، بگذار هر کس هر چه میخواهد بگوید من هنـــوز به معجـــزه ایمــان دارم