من تنهایم تو هم تنهایی بیا با هم تنها باشیم —————————————————— یه سوال دارم ! کوه چون سنگ بود تنها شد یا چون تنها بود سنگ شد ؟ من که نه سنگ بودم و نه کوه ، پس چرا تنها شدم ؟ —————————————————— ———اس ام اس های زیبای تنهایی آبان ۹۲———— ————————اس تنهایی دوری—————————— تنهایی