اس ام اس و متن تبریک روز داروساز متن زیبا برای تبریک روز داروساز, پیام تبریک روز داروساز, روز داروساز اس ام اس یادمان نـرود دردمندان را چـون چشـمانمان گـرامی بداریم که رازی این دانش را به بهـای چشمهایش به من و تو رسـانـده است روز داروسازی مبارک باد متن زیبا برای تبریک روز داروساز