متن تبریک روز دامپزشکی , اس ام اس روز دامپزشکی, تبریک روز دامپزشک, جملات تبریک روز دامپزشک, دامپزشکی, روز دامپزشکی . اس ام اس و متن تبریک روز دامپزشکی متن تبریک روز دامپزشکی کسی که برای التیام درد انسان ها می کوشد مهربان است و کسی که برای درد حیوانات دل می سوزاند مهربان ترین